king9

สบ.ทอ.จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทอ. เมื่อ ๓ ต.ค.๕๙

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง ๙ ก.ย.๕๙ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้นายทหารรับราชการฯ ให้ พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ เป็น ผทค.พิเศษ ทอ.(อัตรา พล.อ.ท.)

และ น.อ.นฤพล  จักรกลม เป็น จก.สบ.ทอ. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ นั้น สบ.ทอ.ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทอ.เมื่อ ๓ ต.ค.๕๙ 

change20

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ สบ.ทอ.

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ สบ.ทอ.

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๙๙ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สบ.ทอ.เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

20160923 6984

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กง.ทอ.

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กง.ทอ.

เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๙

IMG 7136

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพฯ

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพ น.อ.ญาณวุฒิ วีระเดช

สามี น.ต.หญิง เพ็ญจิตต์ วีระเดช ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์) เมื่อ ๑๑ก.ย.๕๙

DSC 0163

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี สวดพระอภิธรรมศพฯ

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี สวดพระอภิธรรมศพ น.อ.ญาณวุฒิ วีระเดช

สามี น.ต.หญิง เพ็ญจิตต์ วีระเดช ณ วัดเจริญธรรมาราม (วัดศูนย์) เมื่อ ๘ก.ย.๕๙

IMG 6355

อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ.ร่วมอวยพร จก.สบ.ทอ.

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ.ร่วมอวยพร พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (๔ ก.ย.) เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

hbd 6

อ่านเพิ่มเติม...
 
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สบ.ทอ.

ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 4699

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๕๙

bowling59 3

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ ฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

IMG 3993

อ่านเพิ่มเติม...
 
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ จก.สบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการ สบ.ทอ.

ซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙  ณ ห้องห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 6997

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting