สบ.ทอ.จัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้ต้านภัยร้ายให้ห่างไกลยาเสพติดฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้ต้านภัยร้ายให้ห่างไกลยาเสพติด สบ.ทอ.ประจำปี ๖๑ เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑

ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

Picture2

 
สบ.ทอ.จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจหาสารเสพติดกำลังพล สบ.ทอ.ฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจหาสารเสพติดกำลังพล สบ.ทอ.ประจำปี ๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ก.พ.๖๑ ณ กปพ.สบ.ทอ.

Picture1

 
สบ.ทอ.จัดกิจกรรมสาธิตการช่วยชีวิต (CPR)

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมสาธิตการช่วยชีวิต (CPR) เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑ ณ ห้องบรรยาย อาคาร ๔ กปพ.สบ.ทอ.

210261

 
สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ สบ.ทอ.ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๐ ณ สวนสุขภาพข้างหอประชุมกานตรัตน์

140218


 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สบ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อ ๗ ก.พ.๖๑ ณ ห้องทำงาน จก.สบ.ทอ.

070218

 
จก.สบ.ทอ.มอบรางวัล

พล.อ,ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการสบ.ทอ.

ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม สบ.ทอ. ๑

040218

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เป็นว่าที่ น.อ. เมื่อ ๒๙ ม.ค.๖๑ ณ ห้องทำงาน จก.สบ.ทอ.

Picture11

 
รอง จก.สบ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ บน.๒๓ และ บน.๒๑

น.อ.บุญช่วย  คำวา รอง จก.สบ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ บน.๒๓ และ บน.๒๑ ระหว่าง ๒๒ - ๒๖ ม.ค.๖๑

Picture10

 
ข้าราชการ สบ.ทอ.เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทานฯ

ข้าราชการ สบ.ทอ.เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๑ ณ อาคาร ๔ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

Picture8

 
จก.สบ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ยศ.ทอ. ระหว่าง ๑๕ - ๑๗ ม.ค.๖๑

Picture7

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting