adminhire1018

 
[๒๘ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.ถวายพานพุ่มสักการะฯ

 พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ถวายพานพุ่มสักการะ

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นนก.

280761

 
[๒๕ ก.ค.๖๑] สบ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงาน Admin’s Big Cleaning Day

 สบ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงาน Admin’s Big Cleaning Day

ชาวสารบรรณรวมใจ พัฒนา บก.ทอ.ให้สะอาดสดใน เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑

250761

 
[๒๓ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

 พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

230761

 
[๒๐ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

  พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๑ณ ห้องประชุม บก.ทอ.200761

 
[๑๘ ก.ค.๖๑] คณก.ฝึกอบรมประจำสัปดาห์ สบ.ทอ.จัดบรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

คณก.ฝึกอบรมประจำสัปดาห์ สบ.ทอ.จัดบรรยายและสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ บก.ทอ.

โดยมี น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

180761

 
[๑๗ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน.ธุรการ ของ นขต.ทอ.

เกี่ยวกับมาตรฐานงานสารบรรณ ระหว่าง ๑๗ ๑๘ ก.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.และ รร.เ หล่า สบ.กสม.สบ.ทอ.

170761

 
[๗ ก.ค.๖๑] สบ.ทอ.จัดโครงการสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สบ.ทอ.จัดโครงการสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหัวข้อ ปัญหายาเสพติดทางด้านจังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ ๗๘ ก.ค.๖๑

ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี

070761

 
[๓ ก.ค.๖๑]จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนา สบ.ทร.

 พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนา สบ.ทร.

เมื่อ ๓ ก.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม สบ.ทร.(๒) พระราชวังเดิม

030761


 
[๒๘ มิ.ย.๖๑] สบ.ทอ.จัดถ่ายภาพหมู่ของข้าราชการฯ

สบ.ทอ.จัดถ่ายภาพหมู่ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ สบ.ทอ.

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ณ บริเวณลานด้านหน้า บก.ทอ.

280661

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting