สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์รังสิต

bowling0023

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๕๙

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Bluo-Rhythm & Bowl เมเจอร์รังสิต

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 3566

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นายทหารประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 3477

 
จก.สบ.ทอ. และ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) รับการขอขมากราบลาอุปสมบทฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. และ น.อ.ณรงค์  อินทชาติ รอง จก.สบ.ทอ.(๒)

รับการขอขมากราบลาอุปสมบท ประจำปี ๖๐ จากข้าราชการ สบ.ทอ. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐

IMG 3389

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพบิดาของพนักงานราชการ สบ.ทอ.

เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ณ วัดดอนใหญ่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี

messageImage 1499412537093


 
รอง จก.สบ.ทอ.และคณะฯ เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพฯ

น.อ.หญิง รัชฎา  รอดสำคัญ รอง จก.สบ.ทอ. (๒) และคณะฯ เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพบิดา

ของพนักงานราชการ สบ.ทอ.พร้อมทั้งได้มอบเงินสวัสดิการ สบ.ทอ.พิเศษ เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๐

ณ วัดดอนใหญ่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี

IMG 3366

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

img 2873

 
รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ บน.๑

น.อ.หญิง รัชฎา  รอดสำคัญ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ กองบิน ๑

ะหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๐

78010

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการนายทหารสารบรรณของ ทอ.ฯ

สบ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการนายทหารสารบรรณของ ทอ. จำนวน ๙๐ คน ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ พ.ค.๖๐ โดยเสวนาในหัวข้อ

“ทิศทางการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

และเดินทางไปสัมมนา ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จว.สมุทรสงคราม

4959

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๐ (ในส่วนของ สบ.ทอ.)

ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด สบ.ทอ. จำนวน ๕๕ ทุน ในวันพุธที่ ๓ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

img 2212

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting