จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

img0002

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดอบรมการใช้งาน e-form

สบ.ทอ.จัดอบรมการใช้งานแบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ให้กับ นขต.ทอ.

ระหว่าง ๑๙ – ๒๖ เม.ย.๖๐ ณ รร.เหล่า สบฯ

eform58757

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ สบ.ทอ.ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๖๐ เมื่อ ๒๐ เม.ย.๖๐ ณ สวนสุขภาพข้างหอประชุมกานตรัตน์

test0005

อ่านเพิ่มเติม...
 
รอง จก.สบ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีฯ

น.อ.หญิง รัชฎา  รอดสำคัญ รอง จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ชอ. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๖๐

img3

 
สบ.ทอ.จัดโครงการตรวจหาสารเสพติดกำลังพล สบ.ทอ.

สบ.ทอ.จัดโครงการตรวจหาสารเสพติดกำลังพล สบ.ทอ. เมื่อ ๗ เม.ย.๖๐ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

IMG 1770

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทอ. เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๐

img 8874

 
สบ.ทอ.จัดประชุมทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานฯ มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

สบ.ทอ.จัดประชุมทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานของ สบ.ทอ. มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

IMG 1632

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ บน.๔

น.อ.ณรงค์  อินทะชาติ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

ณ กองบิน ๔ ระหว่าง ๒๒ - ๒๔ มี.ค.๖๐

285997

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ ณ บน.๒

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

ณ กองบิน ๒ ระหว่าง ๒๐ - ๒๒ มี.ค.๖๐

27894

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.และคณะเดินทางไปสำรวจฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.และคณะ เดินทางไปสำรวจการเคลื่อนย้ายโครงสร้างอากาศยาน

ณ กองการบินทหารเรือ เพื่อมาตั้งจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

DCW 0218

อ่านเพิ่มเติม...
 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting