จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุ่นที่ ๑๗

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุ่นที่ ๑๗

สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

0013

 
จก.สบ.ทอ.พร้อมคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๖๑

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน สบ.ทอ.

ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน 

0037

 
ข้าราชการ สบ.ทอ.ฯ เข้าอวยพรและขอรับพรจาก จก.สบ.ทอ.

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ. เข้าอวยพรและขอรับพรจาก

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑281260 11

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทอ.ประจำปี ๖๐

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทอ.ประจำปี ๖๐

Logo admin

อ่านเพิ่มเติม...
 
รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาฯ

น.อ.บุญช่วย  คำวา รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

211260

 
จก.สบ.ทอ. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ สบ.ทอ. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรจากสนามกีฬา

กองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ไปยังพิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๖ ธ.ค.๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ

1

อ่านเพิ่มเติม...
 
รอง จก.สบ.ทอ.(๒) ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) และข้าราชการ สบ.ทอ.ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

05122560

 
จก.สบ.ทอ.ประดับสาย ทส. ให้กับนายทหารฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.ประดับสาย ทส. ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทส.

ณ ห้องทำงาน จก.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐

201160

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๐

101160

 
รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานธุรการฯ

น.อ.บุญช่วย  คำวา รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๙ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ. ๑

091160

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting