king9

จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 2929

 
สบ.ทอ.จัดงานเกษียณอายุราชการฯ

สบ.ทอ.จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สบ.ทอ.ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๐

Picture1

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ. ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.กัลป์ ทังสุพานิช

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.กัลป์ ทังสุพานิช

รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ

ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๐

0040

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมบิดาของข้าราชการ สบ.ทอ.

เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๐ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กทม.

506186

 
สบ.ทอ.ได้รับรางวัล Value Award และบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม

สบ.ทอ.ได้รับรางวัล Value Award และบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ในงานมหกรรมการจัดการความรู้

นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔ เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 

1

อ่านเพิ่มเติม...
 
รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นประธานคณะติดตามผลการใช้แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ฯ

น.อ.หญิง รัชฎา  รอดสำคัญ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นประธานคณะติดตามผลการใช้

แบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ณ กองบิน ๕ ระหว่าง ๗ – ๙ ส.ค.๖๐

1

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการฯ

สบ.ทอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการของ นขต.ทอ.เกี่ยวกับมาตรฐานงานสารบรรณ

ณ ห้องเรียน รร.เหล่า สบ.ฯ ระหว่าง ๒ - ๔ ส.ค.๖๐

 3

อ่านเพิ่มเติม...
 
จก.สบ.ทอ.ให้การต้อนรับ ผบ.ทอ.เวียดนามและคณะ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.ให้การต้อนรับ ผบ.ทอ.เวียดนามและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ ทอ.และการบินแห่งชาติ เมื่อ ๒ ส.ค.๖๐

2

อ่านเพิ่มเติม...
 
สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์รังสิต

bowling0023

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๕๙

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Bluo-Rhythm & Bowl เมเจอร์รังสิต

 
จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสารบรรณ รุ่นที่ ๒๕

เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

IMG 3566

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.

Joomla extensions by Siteground Hosting