ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์ ทอ.
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,314,168 บาท
วันที่ลงประกาศ 21 ก.ย.58 

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.