สบ.ทอ.จัดอบรมการใช้งาน e-form

 สบ.ทอ.จัดอบรมการใช้งานแบบฟอร์มหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ให้กับ นขต.ทอ.

ระหว่าง ๑๙ – ๒๖ เม.ย.๖๐ ณ รร.เหล่า สบฯ

eform0010

eform58755

eform58756

eform58757

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.