สบ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการนายทหารสารบรรณของ ทอ.ฯ
 

สบ.ทอ.จัดสัมมนาทางวิชาการนายทหารสารบรรณของ ทอ. จำนวน ๙๐ คน ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ พ.ค.๖๐

โดยเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานภาครัฐ”

ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. และเดินทางไปสัมมนา ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จว.สมุทรสงคราม

4959

4964

4965

5107

5108

5109

6162

6164

6166

6168

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.