จก.สบ.ทอ. และ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) รับการขอขมากราบลาอุปสมบทฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. และ น.อ.ณรงค์  อินทชาติ รอง จก.สบ.ทอ.(๒)

รับการขอขมากราบลาอุปสมบท ประจำปี ๖๐ จากข้าราชการ สบ.ทอ. เมื่อ ๒๙ มิ.ย.๖๐

IMG 3389

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.