สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๖๐

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์รังสิต

bowling0023

สบ.ทอ.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๕๙

เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Bluo-Rhythm & Bowl เมเจอร์รังสิต

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.