สบ.ทอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการฯ

 สบ.ทอ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการของ นขต.ทอ.เกี่ยวกับมาตรฐานงานสารบรรณ

ณ ห้องเรียน รร.เหล่า สบ.ฯ ระหว่าง ๒ - ๔ ส.ค.๖๐

2

4

5

3

6


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.