จก.สบ.ทอ. ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.กัลป์ ทังสุพานิช

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.กัลป์ ทังสุพานิช

รองผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ

ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-admin) ของกองทัพอากาศ เมื่อ ๑๒ ก.ย.๖๐

0030

0040

0023

0034

0005

0004


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.