สบ.ทอ.จัดงานเกษียณอายุราชการฯ

สบ.ทอ.จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สบ.ทอ.
ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐ 
ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๐

Picture1

Picture2

Picture3


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.