จก.สบ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง รัชฎา  รอดสำคัญ และ น.อ.ณรงค์  อินทชาติ

อดีต รอง จก.สบ.ทอ.ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เมื่อ ๒ ต.ค.๖๐ ณ ห้องรับรอง ทอ.

20171027

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.