จก.สบ.ทอ.ประดับสาย ทส. ให้กับนายทหารฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.ประดับสาย ทส. ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทส.

ณ ห้องทำงาน จก.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐

201160

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.