รอง จก.สบ.ทอ.(๒) ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) และข้าราชการ สบ.ทอ.ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

05122560

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.