รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาฯ

น.อ.บุญช่วย  คำวา รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

211260

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.