ข้าราชการ สบ.ทอ.ฯ เข้าอวยพรและขอรับพรจาก จก.สบ.ทอ.

 

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ. เข้าอวยพรและขอรับพรจาก

 พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑281260 11

281260 12

ผอ.กปพ.สบ.ทอ.เป็นผู้แทนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ. กล่าวอวยพรและรับพรจาก

รอง จก.สบ.ทอ. ทั้ง ๒ ท่าน เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

281260 2.jpg

281260


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.