จก.สบ.ทอ.พร้อมคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๖๑

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน สบ.ทอ.

ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี ๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ สมส.ทอ.ชั้นประทวน 

0037

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.