จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุ่นที่ ๑๗

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร จนท.สารบรรณ รุ่นที่ ๑๗

สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

0013

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.