จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สบ.ทอ.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อ ๗ ก.พ.๖๑ ณ ห้องทำงาน จก.สบ.ทอ.

070218

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.