จก.สบ.ทอ.มอบรางวัล

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการสบ.ทอ.

ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม สบ.ทอ. ๑

040218

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.