สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายฯ

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของ สบ.ทอ.ครั้งที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๐ ณ สวนสุขภาพข้างหอประชุมกานตรัตน์

140218


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.