รอง จก.สบ.ทอ.(๒) เป็นประธานในงานประชุมวิชาการกิจการประวัติศาสตร์ฯ

น.อ.ไพฑูรย์ ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) เป็นประธานในงานประชุมวิชาการกิจการประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์

ระหว่าง ๑๔ – ๑๖ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑

Picture3 2

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.