สบ.ทอ.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ “ปลูกป่าชายเลน

สบ.ทอ.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้ห่างไกลยาเสพติด “ปลูกป่าชายเลนระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มี.ค. ๖๑

ณ วังมนัสรีสอร์ท จว.สมุทรสงคราม

Picture5

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.