รอง จก.สบ.ทอ.(๑) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมงานสารบรรณฯ กองบิน ๕

น.อ.บุญช่วย คำวา รอง จก.สบ.ทอ.(๑) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการด้านงานสารบรรณ,

ด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ มี.ค.๖๑ ณ กองบิน ๕

Picture4

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.