จก.สบ.ทอ.รับมอบเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ ฯ
 

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.รับมอบเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ (PC-9) หมายเลขกองทัพอากาศ ๖/๓๔

จาก พล.อ.ต.สุวรรณ ขำทอง ผบ.รร.การบิน ซึ่งทำการบินส่งมอบเพื่อนำมาตั้งแสดง

ในหอเกียรติยศของกองทัพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตb

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

 MG 6693

 MG 6750

 MG 6670

 MG 6757

 MG 6789

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.