จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๑

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๑ (ในส่วนของ สบ.ทอ.)

ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สบ.ทอ.จำนวน ๖๓ ทุน

เมื่อ ๔ พ.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

04052018 2

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.