[๑๔ มิ.ย.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

นายทหารชั้นสัญญาบัตรของ สบ.ทอ. ซึ่งได้รับการเลื่อนยศเป็น ว่าที่ น.อ.หญิง เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

140661

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.