[๒๘ มิ.ย.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่

นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนของ สบ.ทอ. ที่ได้รับการเลื่อนยศ เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๑ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

280661 1

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.