[๗ ก.ค.๖๑] สบ.ทอ.จัดโครงการสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สบ.ทอ.จัดโครงการสัมมนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหัวข้อ ปัญหายาเสพติดทางด้านจังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ ๗๘ ก.ค.๖๑

ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จว.กาญจนบุรี

070761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.