[๑๗ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หน.ธุรการ

พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหน.ธุรการ ของ นขต.ทอ.

เกี่ยวกับมาตรฐานงานสารบรรณ ระหว่าง ๑๗ ๑๘ ก.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.และ รร.เ หล่า สบ.กสม.สบ.ทอ.

170761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.