[๑๘ ก.ค.๖๑] คณก.ฝึกอบรมประจำสัปดาห์ สบ.ทอ.จัดบรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

คณก.ฝึกอบรมประจำสัปดาห์ สบ.ทอ.จัดบรรยายและสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ บก.ทอ.

โดยมี น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.เป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๑ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

180761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.