[๒๐ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

  พล.อ.ต.นฤพล  จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เมื่อ ๒๐ ก.ค.๖๑ณ ห้องประชุม บก.ทอ.200761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.