[๒๓ ก.ค.๖๑] จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

 พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศแห่งใหม่

230761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.