[๒๕ ก.ค.๖๑] สบ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงาน Admin’s Big Cleaning Day

 สบ.ทอ.จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหน่วยงาน Admin’s Big Cleaning Day

ชาวสารบรรณรวมใจ พัฒนา บก.ทอ.ให้สะอาดสดใน เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑

250761

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.