[๑ ต.ค.๖๑]สบ.ทอ.จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทอ.

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง ๑ ก.ย.๖๑ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ

ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณโดยให้ พล.อ.ต.นฤพล จักรกลม จก.สบ.ทอ.เป็น จก.กพ.ทอ.

และให้ พล.อ.ต.อติชาติ ศิลานันท์ ผชก.ทอ.เป็น จก.สบ.ทอ. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๑ นั้น

สบ.ทอ.จึงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.สบ.ทอ.ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๑

IMG 9004

IMG 8964

IMG 8968

IMG 8972

IMG 9012

IMG 9024

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.