[๒๑ พ.ย.๖๑] จก.สบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม บน.๔๑

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ

กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ณ บน.๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พ.ย.๖๑

165035-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.