[๕ ธ.ค.๖๑]จก.สบ.ทอ.พร้อมข้าราชการ สบ.ทอ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ. พร้อมข้าราชการ สบ.ทอ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ

และตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อ วันที่ ๕ ธ.ค.๖๑

108327-tile


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.