[๒ ม.ค.๖๒] จก.สบ.ทอ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ ลานเอนกประสงค์ชาวฟ้า สมส.ทอ.ชั้นประทวน เมื่อวันพุธที่ ๒ ม.ค.๖๒

02012019

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.