[๔ ม.ค.๖๒] ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ.เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ.เข้าอวยพรและขอรับพรจาก พล.อ.ต.อติชาติศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.,

น.อ.หญิง พันธ์นิดา  ณ ลำปาง รอง จก.สบ.ทอ.(๑) และ น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๒)

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒

04022019

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.