จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณฯ ณ สก.ทอ.

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ณ สก.ทอ. ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ม.ค.๖๒

15 170162

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.