รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ ฯ ณ กองบิน ๑

น.อ.หญิง พันธ์นิดา  ณ ลำปาง รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ ณ กองบิน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มี.ค.๖๒

225771-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.