จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ ณ สพ.ทอ.

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ ณ สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒

1558417563245-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.