รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นผู้แทน จก.สบ.ทอ. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ.

น.อ.หญิง พันธ์นิดา  ณ ลำปาง รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นผู้แทน จก.สบ.ทอ.

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทบ.ครบรอบปีที่ ๖๗ 

ณ ห้องอเนกประสงค์ สบ.ทบ. อาคาร ๓ ชั้น ๔ บก.ทบ. เมื่อ ๖ ส.ค.๖๒

p

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.