รอง จก.สบ.ทอ.(๑)พร้อมด้วย รอง จก.สบ.ทอ.(๒) ร่วมทอดผ้าบังสกุลงานฌาปนกิจศพฯ

น.อ.หญิง พันธ์นิดา  ณ ลำปาง รอง จก.สบ.ทอ.(๑) พร้อมด้วย น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) 

ร่วมทอดผ้าบังสกุลงานฌาปนกิจศพ มารดา ลูกจ้าง สบ.ทอ. ณ วัดเสาธงทอง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ส.ค.๖๒

101119-horz


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.