จก.สบ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้แก่นายประทวน เลื่อนฐานะเป็น นายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๒

IMG 2411-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.