รอง จก.สบ.ทอ.(๑) พร้อมด้วยข้าราชการ สบ.ทอ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) พร้อมด้วยข้าราชการ สบ.ทอ.

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของ ทอ. ณ ลานด้านหน้า บก.ทอ. เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒

S  8945669-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.