ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ. ร่วมอวยพร จก.สบ.ทอ.,รอง จก.สบ.ทอ.(๑) และ รอง จก.สบ.ทอ. (๒) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ. ร่วมอวยพร พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) และ น.อ.สหกรม  นาคประดิษฐ์ รอง จก.สบ.ทอ.(๒)

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ เมื่อ ๖ ม.ค.๖๓

IMG 2807-tile


 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.