รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณฯ ณ บน.๕

น.อ.ไพฑูรย์  ไล้เลิศ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารบรรณ

กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ

ณ บน.๕ ระหว่าง ๔-๗ ก.พ.๖๓

472081-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.