จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณฯ ณ บน.๗

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมกิจการด้านสารบรรณ

กิจการด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และกิจการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ

ณ บน.๗ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๖๓

57586-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.