กนน.สบ.ทอ.ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19

กองสนับสนุนกรมสารบรรณทหารอากาศ

ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค COVID-19 และทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุมเวหาสยานศิลปสิทธิ์,

ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑, ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ ทุกวันทำการ เวลา ๐๗๐๐ และเวลา ๑๒๐๐

370394-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.