สบ.ทอ.มอบสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

พล.อ.ต.อติชาติ  ศิลานันท์ จก.สบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีการมอบแอลกอฮอล์เจล

หน้ากากอนามัยแบบผ้า อุปกรณ์ในการป้องกัน ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สบ.ทอ.

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุม สบ.ทอ.๑ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๓

1-tile

 

Copyright © 2010 Joomla 1.5 / Joomla 1.6 Templates - Joomlage.com. All Rights Reserved.